OD LETA 1992...

…s strokovnim znanjem, izkušnjami, zavzetostjo, kreativnostjo in profesionalnostjo ob pomoči računalniške tehnologije, projektiramo vse vrste gradbenih konstrukcij na področju visokogradenj in določenih inženirskih objektov.

Projekt Menerga Univerza Maribor Hotel Plaza Talum Integra Farmadent Vinska klet Brič Hotel Kristal Probanka Maribor Sadjarski center Maribor Zazidava S8 - Mirni Zaliv Trgovski center Krško Vinska klet Brič Talum - Elektroliza C Farmadent Hotel Plaza Poslovni objekt Taxa Probanka Maribor Interier Vinska klet Brič Hotel Plaza gradnja Probanka Maribor East West Business center v Budimpešti Hotel Plaza OMW Petrol Hotel Plaza

Ustanovitev

Ustanovitelj podjetja je Srečko Balič, univ.dipl.inž.grad., ki je v podjetje prenesel znanje in izkušnje iz predhodne prakse na najzahtevnejših projektih na območju celotne bivše države in tudi tujine. To znanje se od leta 1992 samo še nadgrajuje, dodatno pa k temu prispevajo tudi novi  zaposleni in stalni zunanji sodelavci.

Integra

Dejavnost

Ukvarjamo se s projektiranjem vseh vrst gradbenih konstrukcij visokogradenj in posameznih inženirskih konstrukcij. V primeru zahtevnih konstrukcij opravljamo tudi strokovni gradbeni nadzor ali projektantski nadzor pri izvedbi. S pomočjo sodobne programske opreme izvajamo presojo stabilnosti objektov, statično in dinamično analizo, izdelujemo opažne in armaturne načrte, kakor tudi delavniške risbe za jeklene, sovprežne, lesene in aluminijaste konstrukcije.

Opravljamo revizije zahtevnih načrtov gradbenih konstrukcij, izdelamo študije ter strokovna mnenja posebno zahtevnih primerov. Srečko Balič je že iz začetka devetdesetih let pooblaščeni revident za zaklonišča.

Reference

Naše reference segajo od projektiranja stanovanjskih zgradb, podpornih in opornih zidov, do zahtevnih 20-etažnih objektov, velikih industrijskih in tehnoloških objektov, trgovskih centrov ter zahtevnih rekonstrukcij.

Sadjarstvo

Imamo izkušnje in znanje s projektiranjem zidanih, armirano betonskih, prednapetih montažnih, jeklenih, sovprežnih, lesenih in aluminijastih konstrukcij, s projektiranjem plitvih in globokih temeljev, z uporabo novih materialov, kot so karbonski trakovi, tkanina, …